Our Portfolio

เนื่องจากผลลัพธ์ที่ดีและผลประโยชน์จริงที่ลูกค้าได้รับ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เราความความไว้วางใจมายาวนาน จากบริษัทชั้นนำและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเรามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายอาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า เป็นต้น

“เพราะเราต้องการมอบสิ่งที่ดีกว่าในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า”